IgM Co to jest ?

IgM jest to immunoglobulina głównie wewnątrznaczyniowa, o największej masie cząsteczkowej i stałej sedymentacji 1,9 ps, składająca się z 5 jednakowych podjednostek, z których każda ma budowę typowej cząsteczki Ig. Podjednostki są połączone fragmentami Fc. Cała cząsteczka zawiera dodatkowy polipeptyd mający właściwości antygenowe, tzw. łańcuch y. Przypuszcza się, że odgrywa on rolę stabilizującą połączenie 5 jednostek w pentamer IgM. Jest to immunoglobulina o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych. Sprzyja temu wybitna zdolność wiązania dopełniacza, a także duże powinowactwo do antygenu, zależne prawdopodobnie od aż 10 fragmentów Fab. Stąd też niedobór IgM wiąże się często ze skłonnością do posocznicy. IgA jest tzw. immunoglobuliną wydzielniczą ze względu na występowanie na błonach śluzowych i w wydzielinach. Obecna jest jako monomer w surowicy 0,7 ps i jako postacie polimeryczne, głównie dimery, o stałej sedymentacji 1,1 ps w wydzielinach, gdzie stanowi ponad 60% ogólnej ilości Ig. Wydzielnicza IgA jest miejscowo produkowana przez komórki plazmatyczne błony śluzowej pod wpływem bodźca antygenowego. Przed wydostaniem się na powierzchnię błony śluzowej cząsteczka IgA ulega połączeniu, najprawdopodobniej w obrębie komórki nabłonka gruczołowego z tzw. fragmentem lub cząstką wydzielniczą. Jest to polipeptyd o m.cz. 60 000, którego funkcja ma polegać na nadawaniu całej cząsteczce IgA właściwości ochronnych przed działaniem enzymów proteolitycznych. Polimery IgA zawierają jeszcze dodatkowo łańcuch J. IgA nie wiąże dopełniacza na drodze klasycznej, ale może go wiązać na drodze alternatywnej. Działa przeciwbakteryjnie w obecności lizozymu. Przeciwciała IgA mają właściwości aglutynacyjne, opsonizujące, a także neutralizujące replikację wirusów, co tłumaczy dobre działanie podanej doustnie szczepionki przeciw wirusowi polio.