Category:

IgM

IgM Co to jest ? IgM jest to immunoglobulina głównie wewnątrznaczyniowa, o największej masie cząsteczkowej i stałej sedymentacji 1,9 ps, składająca się z 5 jednakowych podjednostek, z których każda ma Continue Reading

Posted On :