Wytwarzanie fali dźwiękowej

Fala dźwiękowa jest zwykle wytwarzana przez przetwornik piezoelektryczny zamknięty w plastikowej obudowie. Silne, krótkie impulsy elektryczne z urządzenia ultradźwiękowego napędzają przetwornik z pożądaną częstotliwością. Te częstotliwości mogą być w dowolnym miejscu w zakresie od 1 do 18 MHz. Częstotliwości do 50-100 megaherców stosowano eksperymentalnie w technice znanej jako biomicroscopy w szczególnych obszarach, takich jak w przedniej komorze oka. Starsze technologie przetworników skupiały wiązkę za pomocą soczewek fizycznych. W nowszych technologiach przetworniki wykorzystują techniki fazowania, aby umożliwić urządzeniu ultradźwiękowemu zmianę kierunku i głębi ostrości.

Dźwięk jest skupiany albo przez kształt przetwornika, soczewki przed przetwornikiem, albo przez złożony zestaw impulsów kontrolnych ze skanera ultradźwiękowego, w technice (kształtowania wiązki). To ogniskowanie wytwarza falę dźwiękową w kształcie łuku z powierzchni przetwornika. Fala dociera do ciała i skupia się na pożądanej głębokości.

Materiały na powierzchni przetwornika umożliwiają skuteczne przenoszenie dźwięku do ciała (często gumowa powłoka, forma dopasowania impedancji). Ponadto żel na bazie wody umieszcza się między skórą pacjenta a sondą.

Fala dźwiękowa jest częściowo odbijana od warstw między różnymi tkankami lub rozproszona z mniejszych struktur. Konkretnie, dźwięk odbija się wszędzie tam, gdzie są akustyczne zmiany impedancji w organizmie: np krwinek w osoczu krwi, małe konstrukcje w narządach, itp Niektóre z odbicia wracają do przetwornika.

Odbieranie ech

Powrót fali dźwiękowej do przetwornika powoduje taki sam proces jak wysyłanie fali dźwiękowej, z wyjątkiem odwrotnej. Powracająca fala dźwiękowa wibruje przetwornik, a przetwornik przekształca wibracje w impulsy elektryczne, które docierają do skanera ultradźwiękowego, gdzie są przetwarzane i przekształcane w obraz cyfrowy.

I właśnie w taki sposób powstaje obraz płodu, albo robiąć USG kolana, możemy się dowiedzieć o różnych schorzeniach, czy chorobach.